Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
Krizin Panzehiri İnovasyon

Kriz döneminde şirketlerin kurtuluşu inovasyonda gördükleri, bugünlerde gözüme ilişen ilgili bütün yazılara yansıyor. Bu hem dünyada hem de Türkiye’de böyle.

P&G CEO’su A.G.Lafley Business Week’e verdiği demeçte, inovasyonun ekonomik durgunlukta daha da önemli olduğunu söylüyor. American Express CEO’su Ken Chenault da aynı görüşte. Intel CEO’su Paul Otellini Web 2.0 zirvesinde, ekonomik durgunluk ne boyutta olursa olsun inovasyonun çok önemli olduğunu belirtiyor. Business Week inovasyon sayfası editörü Bruce Nussbaum, ekonomik durgunluğun inovasyon üreteceğini ve şirketlerin hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü de iki ayrı konferansta krizin panzehirinin inovasyon olduğunu ve kapıya gelen krizde geleceği inovasyonun kurtaracağını ifade ediyor.

Ekonomik durgunluk önemli bir kırılma noktası. İşlerin her zaman yapıla geldiği şeklin artık yeterli olmadığı bir zaman bu zaman. Bir kırılma noktası olduğu için, aynı anda da şirketlere önemli inovasyon fırsatları sunuyor. Yani CEO’ların ağız birliği etmişçesine “şimdi inovasyon zamanı” demeleri boşuna değil. İnovasyon, bu dönemde ayakta kalabilmek için tek ilaç olduğu gibi, ekonomik toparlanmanın başladığı dönemde çok daha rekabetçi hale gelecek dünyada da söz sahibi olabilmenin tek yolu. Peki ama neden?

Durgunluk dönemlerinde yaratıcılığın önemi artıyor. Aynı zamanda şirketlerin ellerindeki varlıkları da çok verimli kullanmaları lazım. Buna insan gücü de dahil. Dolayısıyla çalışanların yaratıcılığını da en üst düzeyde kullanmak önemli.

Durgunluk dönemlerinde şirketlerin öncelikleri de değişiyor. Doğal olarak en önemli öncelik hayatta kalma! Ancak şirketlerin bu dönemde hayatta kalmak için atacakları bazı adımlar, şirketin durgunluk sonrasında rekabet edememesi ve hayatta kalamaması sonucunu doğurmamalı. Bu açıdan, maliyet azaltma çalışmalarının, geleceği ipotek altına almadan yapılması dikkat gerektiriyor. Maliyet azaltmanın da inovatif yolları var. Eğer bir şirket iyi yönetiliyorsa, klasik usullerle maliyet azaltma %5-%10 gibi mertebelerde olabilir. Maliyet inovasyonu ise hem daha yüksek düzeyleri hedefleyebilir, hem de bugünü kurtarmak için geleceği feda etmez.

2003-2005 yılları arasında Sabancı Holding’de 3 yılda %30 maliyet azaltma hedefi olan bir Operasyonel Mükemmellik programını yönettim. O dönemde ortalıkta bir kriz yoktu. Bu programın başarılı olmasının da olumlu katkısıyla Sabancı şirketleri bugün dayanıklı bir durumda. Radikal maliyet azaltma ve verimlilik arttırma, klasik usullerle değil ancak inovatif yaklaşımlarla sağlanır.

Tabii ki şirketlerin sadece maliyet ve verimliliklerine değil, gelir tarafına da bakması lazım. Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı da yeni gelir modelleri geliştirmeye odaklandıklarını söylüyor. Yeni gelir ve iş modelleri geliştirmek de ancak inovasyon yoluyla mümkün olabilecek bir şey.

Şirketler hem operasyonlarına hem de iş modellerine bakarken bir sadeleştirme penceresinden de bakmalı, ve her bir adımı “bu gerçekten gerekli mi ve değer katıyor mu” diye sorgulamalı. Bir operasyonun bugüne kadar öyle yapıla gelmiş olması, veya müşteriye değer iletme zincirinin o şekilde kurgulanmış olması, onun tek doğru yol ve bugün için hala geçerli yol olduğunu göstermeyebilir.

Durgunluk dönemi, rakiplerin işleri rölantide götürmeye çalıştığı bir dönem olabilir. Eğer öyle ise, bu inovasyonu sistematize eden şirketlere rekabetin önüne sıçrama fırsatı verir. Eğer rakipler inovasyona önem veriyorsa, işlerin rölantiye alınması bir şirketi durgunluk sonrasında arayı kapatamayacağı şekilde geride bırakabilir.

Tüketici davranışları, kriz dönemi sonrasında öncesine göre değişiklik gösterecektir. Savaş yıllarını gören kişilerin, yaşamları boyunca farklı bir tutumluluk içine girdiklerini biliyoruz. Bu dönem sonrasında da şirketlerin yeni müşteri psikolojisine uygun ürün ve hizmetlerle hazır olmaları gerekir. Bunun da yolu inovasyondan geçer.

Yine durgunluk döneminde, hem gerçek anlamda hem de harcamaya hazır olduğu az parası kalmış olan tüketicinin çok seçici tavrı karşısında bildik pazarlama yöntemleri yetersiz kalabilir. Bu durum da pazarlama inovasyonlarını gerektirir.

Son olarak da, her kriz dönemi sonrasında kriz sırasında ertelenmiş olan talep bir anda gelir ve buna doğru ürünler ve hizmetlerle hazırlıklı olan şirketler kazanır.

İnovasyon, daha az ile daha çok şeyi yapmayı gerektiren zor zamanlarda önemli bir ekonomik kaldıraç olabilir. Bunu bilen şirketler krizi daha kolay atlatacağı gibi kriz sonrasında da önemli bir avantaj elde edecekler.

Ali Özgenç
10.02.2009
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır