Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
ArGe ve İnovasyon

Geçmişte, Sabancı Grubu’nun lastik konusundaki ArGe Merkezi Argesa’nın Direktörlüğünü yaptım. Argesa daha sonra Brisa’nın bir parçası oldu. Aradan geçen zamanda, endüstriyel alanda çalışan birçok firma ArGe Merkezleri değilse de ArGe birimleri kurdu ve teknolojik gelecekleri üzerinde çalışmaya başladı. Bu yıl yürürlüğe giren ArGe Yasası ile de devletin daha önce proje bazında verdiği ArGe desteği yeni bir boyut kazandı.
Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon terimleri bazen birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılıyor. Bu karışıklık genelde şirketlerin teknik tarafında daha yaygın. Bunun temel nedeni, şirketlerin eskiden geleceğini tamamen
ArGe bölümlerinden beklediği bir dönemden geçmiş olmasından kaynaklanıyor. Bugün fikirler artık sadece ArGe’den beklenmiyor, hatta sadece şirket içinden bile beklenmiyor.

Günümüzde inovasyon birçok farklı şekilde gerçekleşebiliyor, ve bunların yalnızca biri teknoloji tarafından sürülen inovasyon. MIT Sloan Business Review dergisinin Sonbahar 2008 sayısında IBM’in 150.000 çalışanı ve paydaşlarının katıldığı “Innovation Jam” adlı 3 gün süren global fikir maratonunun hikayesi yayımlandı. Dergi, IBM CEO’su Sam Palmisano’nun 2006 yılında IBM Araştırma organizasyonunun New York’daki merkezinde brifing alırken ArGe çalışanlarının kendisine yeni geliştirdikleri teknolojileri hevesle anlattıklarını, Palmisano’nun bu teknolojik sıçramalardan çok etkilendiğini, ancak bunların nasıl ticarileştirilebileceği konusunda bir yol bulunmasını istediğini anlatıyor. “Innovation Jam” fikri buradan doğuyor. Dergide ifade edildiğine göre geliştirilen teknolojilerin nasıl işe yaratılabileceği konusunda iki aşamada gerçekleştirilen fikir maratonunda 6 kategori ve 25 kümeye ayrılmış başlıklar altında 46.000’in üzerinde fikir gelmiş. Yazı, bu kadar yaygın ve çeşitli konularda fikir toplamanın zorluklarından da bahsediyor ve sonrasında IBM yöneticilerine önemli iş düştüğünü anlatıyor. Çok ilginç bir yöntem olmakla beraber fikir toplamanın en verimli ve etkin yolu bu olmayabilir.

Ayrıca bazı şirketler ArGe birimleri tarafından yönlendirilen inovasyonda IBM kadar şanslı da olamayabiliyor. Örneğin Xerox 1970’lerde o dönemde çok sayıda parlak insanın çalıştığı PARC Araştırma Merkezinde birçok yeni teknoloji ve ürün geliştirdi. Bunların en başında da dünyanın ilk kişisel bilgisayarı olan Xerox Alto geliyor. Ticarileştirilemeyen bu bilgisayar üstelik daha sonra Apple ve Microsoft Windows tarafından piyasaya sürülecek grafik arayüzü özelliğini ve hatta bir fare (mouse) bile içeriyordu. Aynı dönemde Xerox PARC’da geliştirilen Kelime İşlem, Masaüstü Yayıncılık, Ethernet, gibi teknolojiler hep sonra başka firmalar tarafından ticarileştirilerek büyük başarı sağladılar.

Xerox örneği, ArGe’nin direksiyonda olduğu inovasyonlarda, ArGe ile Pazarlama arasında bir kopukluk olması veya yepyeni bir iş kurulamaması, inovasyonlar için şirket içinde bir İç Pazaryeri olmaması, geliştirilen inovasyonların fikir olarak şirket içinde satılması gerektiği ve ArGe’nin de genellikle iyi bir satıcı olmaması gibi nedenlerle gerçekleşme aşamasına geçemeyebildiğini gösteriyor.

ArGe faaliyetlerinin doğası gereği inovatif bir karakter taşıması normal bir durum. Ancak bir şirketin bütün inovasyon potansiyelini ArGe birimi içine sıkıştırması için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bunun nedenleri şunlar:
    • İnovasyonun sadece yeni ürün ve süreçlerle sınırlı olmaması. Hizmetler, İş Modeli, İşbirliği Modelleri, Pazarlama, Müşteri Deneyimi, Maliyet Azaltma, inovasyon için potansiyel alanlar.
    • İnovasyonun özellikle fikir yaratma aşamasının şirketin yalnızca bir bölümünün değil tamamının, ve dış paydaşların fikirleriyle beslenmesinin getireceği fikir zenginliği ve çalışan motivasyonunda artış.
    • Bazı şirketlerin ArGe birimlerinin müşteri ile yakın temasta olmaması ve içgörü oluşturmakta zorlanmaları.
    • ArGe birimlerinde çalışanların genellikle benzer geçmişlerden ve zihin yapılarından gelmeleri sonucunda iyi bir inovasyon ortamı için yeterli çeşitlilikte olmamaları.
Tabi burada ArGe’nin de geleneksel şirket yapılanması içinde bir birim olduğunu ve inovasyonun fikir üretme, ve içgörü oluşturma aşamalarında ketlenmeye açık olduğunu da unutmamak lazım.

İnovasyon ArGe’ye de rol düşen daha geniş bir kavram. Peki bugünün organizasyonlarında ArGe’nin değişen rolü ne olabilir? ArGe, yeni ürünler ve süreçlerde inovasyon için, gerekli teknoloji trendlerini izlemek ve yol haritalarını oluşturmak dışında, ilgili projeleri gerçekleştirecek teknik yetenek havuzu. Ayrıca, stratejik çerçeve dışında ortaya çıkan teknolojilerin lisanslanarak veya ayrılarak şirkete değer katmasına yol açacak bir yapı.

Ali Özgenç
13.10.2008
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır