Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
Kamu İnovasyonun Neresinde?

İki yıl önce dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden birinin daveti ile, yabancı bir ülkeyi inovatif hale getirme projesinde rol aldım. Bu vesileyle yaptığım çalışmada, Türkiye’de zannedilenden daha köklü ve kapsamlı bir ulusal inovasyon sistemi olduğunu, ancak bu sistemin çeşitli sorunları da içinde barındırdığını gördüm. Kamuda inovasyonun da, devletin inovasyona verdiği önem ve bu konudaki politikaları ile doğrudan bir ilgisi var.

KAMUDA İNOVASYON NEDEN GEREKLİ?
Kamu sektöründe inovasyonun nasıl olacağı, ve kamunun bir ülkenin inovasyon gücündeki rolü genelde merak edilen fakat üzerinde az konuşulan bir konu. Konuya sığ tarafından bakanlar için, kamu ile inovasyonun aynı cümle içinde kullanılamayacağı neredeyse kabul görmüş durumda. Bu düşüncenin arkasında, kamunun bir rekabet sorunu olmadığı, odaklanmanın kısa vadeli olduğu, teşvik mekanizmalarının olmadığı, riskten kaçınan bir kültürün kamuya hakim olduğu gibi argümanlar var. Özel sektördeki motivasyonlar kamu için birebir geçerli olmasa da kamuda da inovasyona, özellikle sosyal inovasyona ciddi şekilde ihtiyaç var. Özel sektörde yaratılan inovasyon değeri genelde, artan kârlılık, artan pazar payı, azalan maliyetler, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması, ve üstün müşteri deneyimi şeklinde ifade edilir. Kamu sektöründe ise farklı fakat paralel motivasyonlar var. Bunlar, hizmet kalitesinde artış, hızlı hizmet, hizmeti sağlayanlara güven, çalışanların motivasyonu, kamu sektöründe çalışma talebinde artış, maliyet azaltma, çalışanların çok sayıda fikirlerinden yararlanma şeklinde kendini
gösteriyor.

Kamu sektöründe inovasyon yapmanın bir ön şartı da başarısızlıkların yönetimi. Eğer her başarısızlık cezalandırılırsa, kamuda hiç kimse yerleşik uygulamanın dışına çıkmayı göze alamaz. Bu konuda özel sektör uygulamalarından örnek almak faydalı olur. Kamuda hizmet inovasyonlarını yaygın uygulamaya sokmadan önce gerekli altyapının ve bilgi yönetimi sistemlerinin yerinde olduğundan emin olmak da önemli. Çok faydalı olabilecek inovasyonlar altyapı yetersizken uygulamaya alınıp, kamuoyunda tepki yaratarak başarı şansını kaybetmemeli.

Toplum değişiyor, ihtiyaçlar ve beklentiler değişime uğruyor. Bu değişimin nabzını özel sektör tutarken kamunun tutmaması söz konusu olamaz, olmuyor da. Gelişen teknoloji, yaratıcılık, ve sosyal ağlar özel sektör için nasıl çeşitli inovasyonları tetikliyorsa, aynı tetikleme kamuda da geçerli. İnovasyonun kamu sektöründe temel bir faaliyet olması gerekir, çünkü inovasyon halka sağlanan sosyal değeri arttırır, hizmet kalitesi ve verimliliğini yükseltir, ve maliyetleri düşürür. Örneğin e-Devlet uygulaması. Henüz yeni yeni başlayan bu uygulama geliştiği zaman hem bireylerin kişiselleştirilmiş devlet hizmetlerine 7/24 ulaşımı, hem de vatandaşın kendi işini yapmasıyla devlet için bir maliyet azaltma sözkonusu olabilecek. Benzer durum e-belediye uygulamaları için de geçerli.

Kamunun ülkenin inovasyon gücünü etkileyen başka bir yüzü ise devlet kuruluşlarının inovasyonun müşterisi olmaları. Bu özellikle Türkiye’de savunma sanayii ve havacılık ve uzay sanayii gibi alanlarda kendini gösteriyor. Ancak diğer alanlarda da müşterisi kamu olan inovasyon projelerine devlet destek veriyor. Amerika örneğine bakarsak, özellikle savunma ve uzay sanayii için geliştirilip daha sonra diğer alanlarda kullanıma girmiş çok sayıda inovatif ürün ve malzeme var.

KAMU İNOVASYONU FIRSATLARI
Kamuda inovasyon birçok alanda yapılabilir. Başta kamu altyapısına dönük inovasyonlar olmak üzere, eğitim ile ilgili uygulamalar, çevreye dönük uygulamalar, şehirlere ve şehirciliğe dönük uygulamalar, enerji ve e-enerji uygulamaları, güvenlik ve acil durum yönetimi, geobilgi sistemleri, ve sağlık uygulamaları potansiyel alanlar. Örneğin İBB Trafik adlı geobilgi uygulaması İstanbul’da yaşayanların trafik sıkıntısını hafifletmek için inovatif bir çözüm. Enerji ve Çevre gibi birden fazla alanın kesiştiği noktada da önemli inovasyon fırsatları olabilir.

Devletin, ülkenin inovasyon gücünü arttırmada önemli bir destekleyici ve kolaylaştırıcı rolü var. İnovasyon gücü artan ülkenin rekabet gücü de paralel bir şekilde artar. Rekabet gücündeki artış ekonomiyi geliştirir ve refahı arttırır. Dünya Ekonomik Forumunun 2010-2011 Global Rekabetçilik Raporu ülkelerin inovasyon gücü ile rekabetçilik gücü arasındaki bağlantıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye ucuz işgücü ile rekabet eden ülkeler ile, inovasyonla rekabet eden gelişmiş ülkeler arasında bir yerde duruyor. Fert başına milli geliri düşürmek sözkonusu olamayacağına göre Türkiye’nin inovasyon gücünü arttırıp yukarı gitmekten başka bir şansı yok.

ARMAN KIRIM
Türkiye’de inovasyon bilinci ve kültürünün yaygınlaşmasında önemli katkısı olan Arman Kırım’ı kaybettik. Mekânı cennet olsun.

Ali Özgenç
16.05.2011
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır