Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
“İş”in Geleceği

Eski usullerle, geçmişte başarılı olan formüllerle işleri organize etmenin şirketleri bir yere götürmediği bir döneme giriyoruz. Dünyanın içinden geçtiği ekonomik dalgalanmalar ve artık alışılan “yeni normal” düzen de değişimi hızlandırıyor. Dünyaya gözlerini kapayarak aynı şeyleri yapıp duran dev şirketler, rüzgarlara yenik düşüyorlar. İşte Kodak! Dijital fotoğraf makinesi teknolojisini ilk geliştirdiği halde bunu kullanamadı ve yokoldu. Bir zamanlar birçok inovasyona imza atmış fakat son dönemde aynı momentumu tutturamayan Sony, üstüste 4. yıl zarar açıklıyor. Ekonomik değerin başka yerlerde başka şekilde yaratıldığı, kafaları karıştıran bir manzara da var önümüzde. 1.5 yıl önce kurulan, cep telefonuyla fotoğraf paylaşım platformu Instapaper 1 milyar Dolara satılıyor. Bu New York Times’ın piyasa değerinden daha fazla. Değişen dünya, değişen toplum, değişen insan ihtiyaçları, şirketleri ciddi bir değişime itiyor. Şirketlerin var olma, rekabet edebilme, ve öne çıkma mücadelesi onları sürekli inovatif olmaya zorluyor. Bu da bildiğimiz “iş”in niteliğini önemli ölçüde değiştiriyor.
 

İŞ NEDEN DEĞİŞTİ?
İşin niteliği neden değişti? Bunun en önemli nedeni internet teknolojisi ile iletişim maliyetlerinin düşmesi ve iletişimin hızının gerçek zamanlı hale gelmesi. Teknoloji ve iletişimdeki bu gelişmeler, vizyon, değerler, ve genel hedefler ortaya konduktan sonra, büyük şirketlerin desantralize bir yapıda olmalarına olanak tanıdı. İnternet teknolojisi ortak bir hedefe kilitlenen, geniş bir coğrafi alana yayılmış takımların çalışmasını çok kolay ve verimli bir hale getirdi. İletişimin artması, bilginin daha açık paylaşımını sağladı. Çalışanlar bu sayede artık akıllı kararları alabilecek yeterli bilgiye sahip hale geldiler. MIT Kollektif Zeka Merkezi Direktörü Thomas Malone bu durumun büyük şirketler için, verimlilik ve ölçek gibi ekonomik faydaların yanına küçük şirketlerde daha kolay gerçekleşen çalışan motivasyonu, yaratıcılık, esneklik gibi insan boyutunda faydaları eklediğini söylüyor. İş artık yalnızca pazarın bir parçası değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal bir olgu. Henry Ford’un, zamanında “bir çift eli işe aldığımda maalesef bir insan da birlikte geliyor” dediği söylenir. Bugün tabii ki bu yaklaşım yok. Öte yandan basit ve rutin işler giderek ya makinalar tarafından yapılıyor ya da düşük ücretli iş pazarlarına göç ediyor. Çin’i ve Hindistan’ı bugün oldukları yere getiren de bu. Geriye kalan işler ise daha yüksek yetenek, yaratıcılık, ve katma değer gerektiriyor.

ESKİ İŞ ANLAYIŞI
20. yüzyıl iş paradigması nelerden oluşuyordu?:
    • İş ile özel hayat tamamen ayrı şeyler,
    • İş belli saatlerde yapılan birşey,
    • İş = Bir şirkette çalışma,
    • İş = Güvence,
    • İş = Toplumda bir statü elde etmenin yolu,
    • Hiyerarşik düzen,
    • Kurallarla yönetilen organizasyonlar,
    • Alınan sonuçlardan çok, çalışılan süreye karşılık ödeme,
    • Düşünmesi için değil, istenenleri yapması için para verilen insanlar,
    • Yalnızca bir şirket için çalışan insanlar.

YENİ İŞ YAKLAŞIMLARI
21. yüzyılın iş yaklaşımları ise bambaşka bir çizgide şekilleniyor:
    • Daha geçirgen ve daha elastik hale gelen şirket sınırları,
    • Esnek iş tanımları, yetenek ve proje bazında örgütlenme,
    • Yatay organizasyonlar,
    • Dış yetenek ve danışmanlık kullanımı,
    • Şirkette harcanan zamana değil, iş sonuçlarına göre ödeme,
    • İnternet üzerinden işe katkıda bulunan insanlar,
    • 720° değerlendirme,
    • “İşyeri” kavramının flu hale gelmesi (Uzaktan çalışma, tele-iş, sanal ofis),
    • Teknolojiyi çalışanların uyumunu sağlama değil, katılımını sağlama için kullanma,
    • Başarıları takip edip onları iş sonuçlarına çevirmeye çalışma.

Geleceğin çalışanlarında söyleneni yapan değil şirketin inovasyon yeteneğine katkıda bulunabilen kişiler tercih edilecek. Çalışanların “sürekli öğrenen” bir yapıda olmaları gerekiyor. Aynı anda çok sayıda konuyu yürütebilme ve araya giren konularla başa çıkma önem kazanıyor. Geleceğin çalışanları, ömürleri boyunca çok sayıda iş ve hatta birden fazla kariyerden geçecekler. Daha az rutin iş ve daha fazla proje tipi işte çalışacaklar. Aynı anda birden fazla şirkette veya işte çalışmaları, birden fazla şapkalarının olması da sürpriz olmayacak. Çalıştıkları ortamlar da daha az yapılandırılmış, daha çok doğaçlamaya açık, daha esnek, ve kişilerin tepelerindeki bir yöneticiden çok, kendileri ve iş arkadaşları tarafından organize edildiği ortamlar olacak.

Ali Özgenç
16.04.2012
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır