Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
İnovasyonun 5N1K’sı

5N1K Neden?, Ne?, Nerede?, Ne Zaman?, Nasıl?, ve Kim? sorularının baş harflerinden oluşan bir kısaltma. 5N1K sorgulama çerçevesinin ilk olarak ortaçağda Romalı Quintilian adlı bir pedagog tarafından ortaya atıldığı rivayet ediliyor. İletişim Fakültelerinde de ders olarak okutulan 5N1K çerçevesi, gazetecilikte haberin öğelerini oluşturmakta kullanılıyor. İş dünyasında planlamanın ve hedeflerle yönetimin temel unsurlarını oluşturmakta başvurulan temel çerçeve de 5N1K. Ne yapılacak?, Neden yapılacak?, Kim yapacak? Ne zaman yapacak? Nasıl yapılacak? sorularının yanıtlanması ile hedefler daha net bir şekilde belirlenebiliyor.

5N1K’nın inovasyonla ilgili olarak iki ayrı şekilde kullanılması faydalı olur, birincisi inovasyonla ilgili içgörü oluşturmada, ikincisi de inovasyon yönetimini sistematize etmede. İnovasyonla ilgili içgörü oluşturmaya, eldeki probleme 5N1K sorularının sorulması ile başlanabilir. Müşteriler ne yapmaya, hangi işi gerçekleştirmeye çalışıyorlar? Bugün bu konudaki ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlar? Müşteriler bu ürüne ne zaman ve nerede ihtiyaç duyuyorlar? İnovasyonlar çok sayıda soru sorma ile ete kemiğe bürünür, ve boyut kazanır. Doğru yakalanmamış müşteri gereksinimleri bugün maalesef birçok yeni ürünün başarısız olmasına yol açıyor, şirketlere zaman ve para kaybettiriyor.

Spesifik inovasyon projelerinde probleme yönlendirilen sorular gibi, İnovasyon Yönetiminde de 5N1K sorularını sisteme yönlendirerek karşılıklarını bulmak gerekiyor:

Neden?
İnovasyon Yönetimi, şirketin inovasyonlar gerçekleştirmesini, inovasyon yeteneği kazanmasını gerektiren nedenlerin bütün çalışanlar tarafından hissedilecek şekilde açıkça ortaya konması ve paylaşılması ile anlam kazanır. Bu paylaşımın gerçekleşmesi için çalışanları şirketin kaderini etkileyebileceklerine inandırarak şirketin inovatif olmaya neden ihtiyaç duyduğuna ikna etmek gerekir. Talimatla alınması mümkün olmayan yaratıcılık, gönüllü katılım, ve tutku ancak böyle ortaya çıkabilir. İnovatif şirketler bu iletişimi yalnızca sözlü ve yazılı değil, liderlerinin tavırlarında her zaman gözlemlenebilecek şekilde yapıyorlar. Öte yandan inovasyonun nedenlerinin anlamlandırılamadığı şirketlerde de fikir, konsept, veya teknolojilerin, inovatif ürünlere dönmesinde zorluklar gözleniyor.

Ne?
Şirketin inovasyon stratejisi ve inovasyon gündemini şirket stratejisinden, trendler ve senaryolardan, ve şirket yeteneklerinden yola çıkarak belirlemek inovasyonda verimsizliği önler. Bugün Türkiye’de birçok şirket inovasyon gündemini çalışanlardan çıkabilecek irili ufaklı her türlü fikre dayandırmaya çalışıyor. İyi niyetli bir yaklaşım, ancak doğru bir yaklaşım olduğu söylenemez. İnovasyon yönetiminde, ne yapılacağını stratejik olarak hedeflemek kaynakların doğru kullanımını sağlar.

Nerede?
Daha önce bu sayfada yazdığım “Yaratıcılık hangi ortamlarda gelişir?” ve “İnovasyonun sanal ortamı” başlıklı iki yazıda inovasyonu yeşertecek fiziksel ve sanal ortamlardan bahsetmiş, uzun süredir “takım oyunu”ndan bahseden şirketlerin, “bu takım nerede oynayacak?” sorusunun karşılığı olan alanları düşünmediğini vurgulamıştım. Eskiden yalnızca bireysel çalışma olarak öngörülen ve çalışma odacıklarında izole edilen iş, artık bireysel çalışma alanlarının dışında işbirliği alanları, informal iletişim alanları, ve öğrenme alanlarının hepsini gerektiriyor. Bu fiziksel alanların herbirinin bir de sanal karşılığı var.

Ne Zaman?
Verimlilik adına çalışanların herbir saniyesini ve daha fazlasını günlük işlerle dolduran bir şirketin insanlarından inovatif olmasını beklemesi iyi niyetten öteye geçemeyebilir. “Peki bu insanlar ne zaman inovatif olacaklar?” sorusu gerçekçi bir şekilde yanıtlanamıyorsa oturup bir daha düşünmek iyi olur.

Nasıl?
Birçok şirket inovasyonun öneminin farkında. Ancak nasıl inovatif bir şirket olabileceklerini bilmiyorlar. Yani şirkette hangi sistemler kurulmalı, hangi metodolojiler, hangi araçlar nasıl kullanılmalı ki inovatif bir şirket kültürü yerleşebilsin, inovasyonlar gerçekleşebilsin.

Kim?
İnovasyona kim katılacak? Tüm çalışanlar mı, yoksa belli bir grup mu? Bugüne kadarki deneyim, inovasyonu şirket çapında bir yetenek olarak geliştirmeye çalışan ve bütün organizasyonu harekete geçirecek altyapı, sistemler, ve motivasyonu sağlayan şirketlerin daha başarılı olduğunu gösteriyor.;

5N1K’yı yanıtlayarak yola çıkmak inovasyon yönetimini etkin ve verimli hale getirir.

Ali Özgenç
15.07.2010
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır