Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?

Neden bazı inovatif ürünler piyasaya çıkacağı gün mağazaların önünde geceden kuyruklar oluyor da bazı inovatif ürünlerin ticari başarıyı yakalaması yıllar alıyor? Sosyolog Everett M. Rogers 1962 yılında yazdığı Diffusion of Innovations adlı kitabında konuya ışık tutuyor. Rogers’a göre inovasyonların benimsenmesi bilgi, ikna, karar, uygulama, ve teyid aşamalarından geçiyor. Ben buna bir de taraftarlık aşamasını eklemek istiyorum.

TÜKETİCİ NASIL KARAR VERİYOR?
Bilgi aşamasında kişiler inovasyondan haberdar oluyorlar fakat ne olduğu ile ilgili ne bilgileri ne de araştırmak için ilgileri var. İkna aşamasında inovasyona ilgi duymaya başlıyorlar ve aktif olarak bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Karar aşamasında avantaj ve dezavantajlarını tartıp benimseme veya reddetme kararı veriyorlar. Uygulama aşamasında inovasyonu belli ölçüde kullanıyor ve faydası hakkında bir sonuca varmaya çalışıyorlar.
Teyid aşamasında kullanmaya devam etme ile ilgili son kararlarını veriyorlar ve faydasını teyid ediyorlar. Taraftarlık aşamasında ise inovasyon ile ilgili çevrelerine olumlu propaganda yapıyorlar.

Rogers inovasyonları benimseme veya benimsememe kararında etkili olan bazı faktörleri şöyle sıralamış:

Göreceli Avantaj – İnovasyonun mevcut duruma göre yarattığı avantaj,

Öncekilerle Uyumluluk – İnovasyonun kişinin yaşantısına özümseme açısından uyumluluğu,

Karışıklık veya Basitlik – Kullanım kolaylığı,

Denenebilirlik – Denemenin kolaylığı ve maliyeti,

Gözönünde Olma – İnovasyonun gözönünde olması ve üzerinde konuşulur olması.

İnovasyonların yaygınlaştırılmasında hızlandırıcı faktörler, pazara hemen girerek pazarı zaptetme ve diğerleri yetişene kadar bir kâr patlaması sonucunu yaratabilir. Bir inovasyon ile ilgili nasıl konuşma başlatılabileceğini Malcolm Gladwell 2000 yılında yazdığı The Tipping Point adlı kitabında kapsamlı bir şekilde ele aldı. Gladwell bu kitabı yazdığından beri bir sosyal medya patlaması oluştu ve bugün şirketler Facebook, Twitter, LinkedIn gibi ortamları yoğun şekilde kullanıyorlar. Ağ etkisi ve elektronik dedikodu iyi yönetildiği takdirde şirketlerin reklama ayırdığı büyük bütçeleri destekleyecek bir potansiyele sahip. İnovasyonlar haber niteliği taşıdığından ve ilgi uyandırdığından inovatif ürünler ve hizmetleri duyurmak artık daha kolay. Bulaştırıcı mekanizmalar, viral pazarlama, gibi yöntemlere sıklıkla başvuruluyor.

KRİTİK EŞİK NEREDE?
Bazı durumlarda, yeni bir ürün çıktığında yaygın kullanıma girmesi yıllar alabiliyor. Genelde ilk deneyen meraklı kitlesi Öncü Kullanıcılar diye adlandırabileceğimiz pazarın önünde giden bir grup oluyor. Daha sonra Erken Çoğunluk, Geç Çoğunluk, ve son olarak da Geride Kalanlar geliyor. İnovasyonların geçmesi gereken kritik bir eşik var. Bu eşik, inovasyonun ekonomik olarak geçerli bir hale getirecek sayıda kişi tarafından benimsenmesi, kullanılmaya başlanılması anlamına geliyor. Faks makinası 1843 yılında Alexander Bain tarafından patentlendi, ancak 1980’lerde yaygın hale gelebildi. Bunun temel nedeni, tüketiciler açısından faks çekecek yeterli kişide makina olmayınca makinayı almanın anlamsızlığı, üreticiler açısından da yeterli adette üretilmedikçe ölçek ekonomisinin sağlanamaması idi. En fazla gözönündeki inovasyonlardan biri olan TV’de de durum farklı değil. GE’nin 1928’deki ilk TV programından sonra TV’nin gerçek bir kitle mecrasına dönüşmesi otuz yıldan fazla sürdü. Bu durum değişme eğiliminde olsa da, genelde teknolojinin gelişme hızının, pazarın ilerleme hızından çok yüksek olduğunu söylemek pek yanlış olmaz.

Gelişimin hızlı ve ürün hayat çevrimlerinin kısa olduğu elektronik ürünler gibi sektörlerde, bir üreticinin gerçekleştirdiği inovasyonun benimsenmesi, potansiyel alıcıların diğer üreticilerin ne zaman ne yapacakları ile ilgili tahminlerine de dayanır. Yeni bir sisteme yatırım yapmadan önce onun gerçekten inovasyonun uç noktasında olup olmadığını, ve eğer öyle ise de ne kadar öyle kalabileceğini sorgularlar. Şu anda televizyon ekran teknolojilerinde böyle bir dönem yaşanıyor. LCD’den LED’e, LED’den 3D-LED’e hızlı bir geçiş oldu. Şimdi gözlüksüz seyredilecek 3D konuşuluyor.

İnovasyonların hızla benimsenmesinde ve yaygınlaşmasında belki de en önde gelen faktör, inovasyonun insanların önemli ve tam olarak ifade edemedikleri bir ihtiyaçlarına çözüm getiriyor olması. Bunu doğru belirleyebilmek için de başlangıçta iyi bir içgörü oluşturma mekanizması kurmak lazım. Cep telefonu, internet, ATM makinaları böyle bir ihtiyaca karşılık verdiler ve göreceli olarak hızla yayıldılar. Öte yandan dahiyane bir ürün olmasına rağmen kişisel insan taşıyıcı Segway, yaratılan devrim beklentisine karşılık veremedi. Segway bugün polis, havaalanları personeli, şirket içi kurye gibi özel uygulamalarda kullanılıyor.
Son değerlendirmede, insanların bir inovasyonu benimseme hızı, kendilerine mevcut durumlarından daha fazla yararı ekonomik bir şekilde getirmesi ile doğru orantılıdır.

Ali Özgenç
18.09.2011
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır