Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
İnovasyon Gündemin Başında

Sinemaların, televizyonların, okulların nasıl bir yeni sezonu varsa iş dünyasında da bir yeni sezon var. Sonbahar aylarında şirketler bir sonraki yılı düşünmeye ve bir anlamda yeni yılı yaşamaya başlıyorlar. Bu dönem planların ve bütçelerin yapıldığı ve yeni adımların atıldığı bir dönem. Konferanslar, kongreler de genellikle bu döneme denk getiriliyor.

2010 sonbaharında inovasyon yine gündemde yoğun bir yer alıyor. Eylül sonunda yapılan ABFT Amerikan Şirketler Derneği’nin “İnovasyona Dayalı Büyüme Stratejileri” konferansı, geleneksel hale getirdiği inovasyon konferanslarından dördüncüsü. İnovasyon yatırımları büyümeyi nasıl hızlandırır sorusuna yanıt aranan konferansa devletten ve özel sektörden üst düzey bir katılım oldu.

Dünya Bankası’ndan Carlos Pineura Dünya Ekonomik Forumu’nun 2010 Global Rekabetçilik Raporuna gönderme yaparak, Türkiye’nin inovasyon sıralamasında 139 ülke arasında 67. olduğunu ve yeni inovatif şirketlerin oluşumunun Türkiye’de az olduğunu belirtti. Pineura’nın vurguladığı çok önemli bir konu da Türkiye’de kamu araştırmalarının ticarileştirilmesinin önünün açılması ile ilgiliydi. ABD’de üniversite araştırmacılarının kendi aldıkları sonuçların patentlerine sahip olabilmeleri sağlanınca patentlerin on katına çıktığından bahsetti.

TEPAV’dan Esen Çağlar, Türkiye’de inovasyon ve sivil toplum konulu konuşmasında, “inovasyon mühim bir şeydir”den öteye nasıl gidebiliriz diye sordu. Türkiye’de kişi başına milli gelirin ABD’dekine oranı yıllardır %20’de sabitken, aynı dönemde Kore’nin %20’den %60’a çıktığını söyledi. Buradan hareketle bizim de ihracatımızın içerisindeki teknolojik ürünlerin payını arttırmamız gerektiğine işaret etti. Kişi başına gelirin arttığını fakat ivmesinin az olduğunu, çözümün inovasyon olduğunu belirtti. Türkiye’nin düşük ücretli ülkelerle rekabet gücü zayıflarken, inovasyona dayalı zengin ekonomileri yakalamakta ise zorlanan bir noktaya geldiğini ifade eden “orta gelir tuzağı”ndan çıkmak zorunda olduğunu da kritik bir nokta olarak vurguladı.

TTGV Genel Sekreteri Dr.Mete Çakmakçı da Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı bir ithalat yapıp, bunu düşük teknolojili ihracat ürünlerine çevirdiğini belirtti. Çakmakçı ayrıca kamunun inovasyon için pazar yaratıcı fonksiyonundan bahsederek devletin inovatif ürünlerin tedarikçisi olarak öneminin altını çizdi.

Pfizer’den Murat Tanören, Türkiye’nin ilaç sanayi yatırımlarından göreceli olarak az pay aldığını söyledi. Şirket olarak iyi bir işbirliği örneği verdiklerini ve Hacettepe Üniversitesi ve İSPAT ile Türkiye’de yeni molekül geliştirme ilişkisine girdiklerini açıkladı.

Ford Otomotiv Genel Müdürü Nuri Otay, Ford’un Gebze Ar-Ge Merkezinin tüm dünyadaki 3. büyük Ar-Ge Merkezi olmayı hedeflediğini belirterek, “inovasyon karın doyuruyor mu” diye sorarsanız cevabı evettir dedi.
Nike Türkiye Genel Müdürü Matthijs Visch de inovasyonun Nike’ın bir numaralı şirket değeri olduğuna işaret ederek, Nike’ın doğada çitaların pençelerine bakarak geliştirdiği Mercurial isimli futbol ayakkabılarının inovasyon hikayesini anlattı.

Bütün konuşmalardan çıkan bazı zorlayıcı noktalar ise şunlardı:
    • Kamu alanındaki araştırmaların ticarileşebilmesi için araştımacılara patent hakkı verme,
    • İstihdamın büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin inovasyon yapabilmelerini sağlayabilme,
    • Yeni ekonomi şirketlerinin sayısını arttırabilme,
    • Risk sermayesini çalışır hale getirme,
    • Fikri Mülkiyetin gerçek anlamda korunmasını sağlayabilme.

Brisa’nın geleneksel hale getirdiği İyileştirme Konferansı da inovasyonun önemli bir yer aldığı bir platform oldu.

Dünyanın en inovatif şirketlerinden biri olan 3M’in Türkiye Genel Müdürü Karim Sarahni konuşmacılar arasındaydı. 3M’in 45 ayrı teknoloji platformu olduğunu, son beş yıldır her yıl 1 Milyar Dolar Ar-Ge yatırımı yaptığını, her yıl 100’ün üzerinde yeni ürün çıkarttığını, satışlarının %30’unun yeni ürünlerden olduğunu ve %40’a çıkmayı hedeflediklerini anlattı. Müşterilerinin başarılı olması için inovasyon yaptıklarını ve inovasyonun bir yaşam tarzına dönüştüğünü söyledi. Sarahni’ye göre inovasyonların başarılı olması için liderlerin taahhüdü şart. 3M’in Türkiye’deki yaklaşımını “Türkiye’de Türkiye için” şeklinde özetledi.

Turkcell’den Ethem Eldem de çalışanların fikirlerini nasıl topladıklarını ve açık inovasyona nasıl yaklaştıklarını anlattı.
Kasım ayında yapılacak Kalite Kongresi’nin de teması İnovasyon Yönetimi olarak belirlenmiş durumda. İnovasyonun yoğun olarak konuşulduğu bir döneme giriyoruz.

Ali Özgenç
11.10.2010
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır