Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!

İnovasyon yeni birşey değil. Bugün artık hayatın normal bir parçası olarak kabul ettiğimiz matbaa, para, antibiotikler, internet, televizyon, cep telefonu, konserve açacağı, donmuş gıdalar gibi birçok ürün ve hizmet birer inovasyon olarak ortaya çıktılar. Bugün yeni olan ise inovasyonun yönetilebilir, tekrarlanabilir, ve öğrenilebilir olduğunun anlaşılmış olması ve inovasyonun bir seçenek olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline gelmiş olması.

Eskiden inovasyonla ilgili köklü yanlış inanışlar vardı. Bunlardan bir tanesi inovasyonun yalnızca dahilerin gerçekleştirebileceği birşey olduğu inancı idi. Üstün bir zekaya sahip olmak inovasyonlar gerçekleştirmeye yardım edebilir ancak bunun şart olmadığı bugün biliniyor. Yine eskiden inovasyonların şanslı tesadüflerin sonucunda ortaya çıktığı inancı yaygındı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu şekilde yapılan çarpıcı inovasyonlar da var.

Kuvvetli bir zamk yapmaya çalışırken ortaya çıkan çok zayıf zamkın kullanıldığı Post-It notları, bir kalp ilacı olarak geliştirilirken saç çıkarttığı keşfedilen Rogaine tesadüfi inovasyon örnekleri. Ancak bugün gerçekleştirilen inovasyonların büyük bölümü hedefli inovasyonlar. Bir de eskiden inovasyon projelerinde isabet oranlarının düşük olduğu düşünülüyordu. Artık sonuca gitmeyi destekleyen yaklaşımlar ve araçlar söz konusu.

FİKİRDEN NAKİTE GİDEN YOL
Eski inanışlarla bugün arasındaki temel farkı, inovasyonu kendi haline bırakmaya karşı inovasyonu yönetmek oluşturuyor. İnovasyonu şansa bırakmak şirketler için ciddi bir kayıp demek. Şirket içindeki bir potansiyelin boşa gitmesi ile eş anlamlı. Herkes farklılaşabilmek için inovasyonun gerekli olduğunu konuşuyor ancak inovasyon tek başına ele alındığında soyut ve mistik bir kavram olarak kalma tehlikesi taşıyor. Gözü korkan yöneticiler tam olarak anlayamadıkları bu kavrama uzak durarak şirketlerini rekabette geriye düşürme riskine giriyorlar. İnovasyon Yönetimi ise inovasyondan iş sonuçlarına, fikirden nakite giden yolu çizen metodolojik bir yaklaşım.

Açıkçası şirketlerin çoğu inovasyonu nasıl yönetebileceklerini ve nasıl iş sonuçlarına dönüştürebileceklerini bilmiyorlar. İnovasyonu yönetebilmek için müşteri içgörüsü oluşturmaktan, süreçlere, inovasyon ölçütlerine, inovasyonu sürecek liderlik davranışlarına, inovasyon araçlarına, teşvik mekanizmalarına, fikir yönetiminden bilgi yönetimine kendi içinde tutarlılık taşıyan bir İnovasyon Sistemine gerek var. Böyle bir sistemin bir şirkette var olup olmadığını anlamak için şirket yöneticilerine ve çalışanlarına “şirketinizin inovasyon sistemini anlatabilir misiniz” diye sorun. Büyük olasılıkla soru soran bakışlarla karşılaşacaksınız. Yani iş yalnızca bir ucundan tutarak olmuyor. Bir ucundan tutarak başlayabilirsiniz ancak bütün resmi bilmek ve baştan gözetmek koşuluyla.

İNOVASYON SİSTEMİNİN ÖNEMİ
Bütün resmi bilmemenin bir sonucu olarak şirketler yalnızca inovasyonu teşvik eden yaklaşımların sonuç almaya yetebileceği yanılgısına düşebiliyorlar. Sadece teşvik edilen ve yönetilmeyen inovasyon ucu açık balona benzer. Ucu açık bir balon hedefsiz ve kararsız olarak havada gezinir, söner, ve düşer. Sadece ödüllendirmeye dayalı yarışmalar, “Yılın İnovasyonu” gibi programlar, öneri mekanizmaları, başlangıçta bir heyecan yaratır fakat inovasyon sürecinin bütününde sistemsel eksikliklerden dolayı çabuk sönümlemeye uğrayabilir. Ayrıca hedefsiz ve altyapısız bir inovasyon teşviki herkesin, iyi niyetle de olsa, işi kendi anladığı yöne çekmesine neden olabilir ki, böyle stratejik olmayan inovasyon girişimlerinin doğrultusal toplamı birbirinin etkisini yokedecek bir hal alabilir. Bunu gözünüzün önüne getirmek için bir uçlarından birbirine bağlı çok sayıda halatın değişik takımlar tarafından farklı yönlere çekildiği bir halat çekme yarışması düşünün. Böyle bir düzende halatların orta noktası biraz o yöne biraz bu yöne giderek sonuçta şirket kaynakları boşa harcanmış olur.

İnovasyon Yönetimi, inovasyonun şirket çapında ele alınması ile en iyi sonuçları verebilir. Şirketin inovasyon yeteneğini yalnızca bir bölüme sıkıştırmak, verimsizlikler ve izolasyona neden olabilir. İnovasyonun, şirketin asıl işine eklemlenerek özel bölümlerde görevlendirilen küçük bir uzman kadrosu ile yan tarafta yapılacak bir iş olarak ele alınması da doğru değildir. Şirketin işini zıplatacak çarpıcı fikirler bu tip yapılarda kolay kolay hayata geçme şansı bulamaz. Bir zamanlar kalitenin üretimde değil de sonrasında kötü ürünlerin ayıklanmasıyla sağlanabileceğini zanneden kaderci yaklaşımla inovasyonun şansa bağlı olduğunu zanneden yaklaşım birbirine paraleldir. Kalite Hareketi 90’larda kalite konusunu bir bölümden çıkarıp şirket geneline nasıl yaydı ise, inovasyonun da aynı şekilde şirket çapında yönetilmesi iş sonuçlarına en büyük etkiyi yapar.

Ali Özgenç
02.07.2010
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır