Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
Dünyada İnovasyonun Durumu

Yeni bir yıla adım attığımız şu dönemde inovasyon politikaları konusunda 2011 yılında neler olduğuna geriye dönüp bakmak istedim. Dünya yeni bir ekonomik belirsizlik dönemine girerken Türkiye’yi ilgilendiren her ülke ve bölgede inovasyon çıkış yolu olarak politik gündemin üst sıralarına oturdu.

AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliği bir yandan içinden geçmeye çalıştığı sıkıntılar karşısında zorlanırken, bir yandan da uzun vadede AB ülkeleri ve şirketlerini global rekabette su üzerinde tutabilecek politikalar üzerinde çalışıyor. 2010 sonunda Avrupa Komisyonu tarafından anons edilen “İnovasyon Birliği” Avrupa’da en üst politik seviyede yürütülen, inovasyona stratejik bir yaklaşım. İnovasyon Birliği, kamu kaynaklarını özel sektörü harekete geçirmede kullanacak ve inovasyonların pazara ulaşmasını zorlaştıran darboğazları kaldıracak.

Avrupa Komisyonu’nun, Araştırma İnovasyon ve Bilimden sorumlu üyesi Maire Geoghagen-Quinn’in sözleriyle, “Avrupa bir inovasyon aciliyeti ile yüzyüze. Eğer Avrupa’yı bir İnovasyon Birliğine dönüştüremezsek fikirler ve yetenekler boşa giderken ekonomilerimiz dalında kuruyacak. Avrupa’nın inovasyon performansında radikal bir değişiklik, globalleşme kaynaklı baskılara dayanıklı, kalıcı, ve yüksek ücretli işler yaratabilmenin tek yolu.” Nitekim 2010 yılında hazırlanan “İnovatif olmayan bir Avrupa’nın Bedeli” başlıklı rapora göre Avrupa 2020 hedefinde öngörülen şekilde Ar-Ge yatırımını GSMH’nın %3’üne çıkartmak 3.7 milyon yeni iş yaratabilir ve yıllık GSMH’yı 2025’e kadar 795 milyar Euro arttırabilir.

Avrupa Komisyonu “İnovasyon Birliği” stratejisinin önemli bir faaliyeti olarak 1. Avrupa İnovasyon Kongresini 1200 kişilik bir katılımla 5-6 Aralık 2011 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirdi. Bu kongre, inovasyonun Avrupa Komisyonu’nun gündeminin üst sıralarına resmi olarak girdiği konusunda bütün şüpheleri yoketti. Kongrede İnovasyon Birliği’nin hayata geçmesi için öngörülen Araştırma ve İnovasyona destek programı “Ufuk 2020” için ilk olur verildi. Ufuk 2020 programının üç bacağı, Bilimde Mükemmellik, Rekabetçi Endüstriler, ve Daha İyi Bir Toplum için İnovasyon olarak açıklandı. Yedi yıllık bir dönemde 80 milyar Euro bütçe ayrılan Ufuk 2020 programı AB’nin içinde bulunduğu durumda inovasyona bakış açısı ile ilgili ciddi bir irade beyanı sayılabilir. Öte yandan bu üç bacağa ayrılan bütçelere bakıldığında inovasyonda endüstriyel liderlik için 80 milyar Euro’nun yalnızca 17.9 milyarı ayrılmış görünüyor. Yani Avrupa için daha hızlı sonuç getirecek bacağa daha az para ayrılmış. En büyük pay ise toplumsal tarafta. Avrupa gibi merkezi kurumların göreceli olarak zayıf olduğu ve devletlerin ön plana çıktığı bir yerde politikalar taviz vere vere oluşturuluyor.

ABD
Amerika’da inovasyon politikası Barack Obama’nın Eylül 2009 tarihli “Amerikan İnovasyon Stratejisi” başlıklı dökümanı ile resmiyet kazanmıştı. Bu dökümanda bir yandan devletin gerekli altyapıyı sağlamasının önemine vurgu yapılırken, bir yandan da devletin aşırı müdahaleciliğinin sakıncalarına dikkat çekiliyordu. Bu anlamda bakıldığında Amerikan inovasyon politikasının Avrupa’dan önemli ölçüde farklı olduğu söylenebilir. Avrupa’da inovasyon politikaları AB kurumlarını merkeze alırken, ABD’de inovasyonun motorunu şirketler, Silikon Vadisi gibi kümelenmeler ve, savunma ve uzay sanayii oluşturuyor.

Politika alanında Washington’un en eski ve en itibarlı düşünce kuruluşlarından olan ve Obama yönetimiyle yakınlığı bilinen Brookings Enstitüsü Ağustos 2011’de “İnovasyonla İlgili Bir Düzine Ekonomik Gerçek” başlıklı bir politika dökümanı yayınladı. Bu dökümanda inovasyonun faydalarını vurgulayan Brookings inovasyonun, ekonomik büyümenin motoru olduğunun, ücretleri arttırdığının, insan ömrünü uzattığının, teknolojiyi ucuzlattığının altını çizdi. Aynı raporda Amerika’nın inovasyonda liderliği kaptırmaması gerektiğine de işaret edildi.

TÜRKİYE
2011 Kasım ve Aralık aylarında birer hafta arayla gerçekleştirilen Kalite Kongresi, İnovasyon Konferansı, ve Sanayi Kongresi’nin ana temaları doğrudan inovasyonla ilgili idi. İnovasyon Konferansının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenmesinin devletin politika düzeyinde konuya verdiği önemin üst düzeye çıktığının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanının “bilim, teknoloji ve inovasyon konusunda artık yürümek değil koşmak zamanıdır. Türkiye'nin geleceği bilim, araştırma, inovasyon konularında göstereceği başarıya bağlı. Bu itibarla her şeyden önce bu politikaları iktisadi büyüme stratejimizin merkezine yerleştirmek zorundayız.” ifadesi de konunun aciliyetini ve önemini yeterince vurguluyor. Sanayi Kongresi’nde de başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün olmak üzere bütün konuşmacıların dönüp dolaşıp altını çizdiği konu, rekabet edebilmek için şirketlerin ve ülkelerin inovatif olması ve inovatiflik düzeyinde rakiplerini geçmesi gerektiği idi.

Ali Özgenç
16.12.2011
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır