Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
Bölgeler Nasıl Kalkınır?

Bir süredir bölgesel inovasyon girişimleri üzerine bir yazı yazmak istiyordum. Geçenlerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından organize edilen Tekno-Girişimcilik seminerine konuşmacı olarak katıldım ve böylece konuyu tekrar gündeme alma fırsatı doğdu.

BÖLGESEL İNOVASYON GİRİŞİMLERİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (İZTEKGEB) yer alan bir üniversite. Bölgede 70’den fazla Ar-Ge şirketi ve 300’e yakın Ar-Ge personeli faaliyet gösteriyor. İYTE ve İZTEKGEB arasında iyi bir dialog var ve İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle bölgede bir İnovasyon Merkezi kurmak istiyorlar. Bu merkezde bir Teknoloji Transfer Ofisi, bir Kuluçka Merkezi, bir Fikri Sınai Haklar Ofisi, bir Teknoloji Tanıtım Ajansı, ortak kullanım atölyeleri, ve nitelikli sosyal donatı mekanları olması hedefleniyor. Kuluçka Merkezi, katma değerli ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması için inovatif fikirlerin oluşturulacağı bir birim olarak öngörülmüş. İzmir, İnovasyon Merkezi projesiyle Türkiye’nin değişik bölgelerindeki inovasyon girişimlerinden farklılaşma şansına sahip.

İzmir’in dışında Mersin, Gaziantep, Bursa gibi illerde de il bazında inovasyon çalışmaları var. Mersin bunlar içerisinde erken yola çıkanlardan biri. 2005 yılında Bölgesel İnovasyon girişimini başlatan Mersin geçen zaman içerisinde hedef sektörlerini belirledi, paydaşların biraraya geldiği yapılar oluşturdu, ve projeler başlattı. AB 6.Çerçeve programı kapsamında, KOBİ’lerin inovasyon potansiyelini arttırmaya dönük bir projeyi yürüttü. TÜBİTAK da, Mersin örneğini de dikkate alarak Türkiye çapında İl Yenilik Platformları programını başlattı. Bölgesel inovasyonların hayata geçmesi konusunda önemli bir destek sağlayan TÜBİTAK, programın amacını illerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, Ar-Ge ve inovasyon ekseninde faydaya dönüştürmek üzere yerel paydaşların bir araya gelmeleri ve ortak çalışmalar yürütmeleri için bir işbirliği zemini oluşturmak olarak açıkladı.

KÜMELENMELER VE İNOVASYON
Bölgelerin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasının önemli bir anahtarı inovasyon yönetimi. Global Rekabetçilik, Kümelenme ve İnovasyon, bölgelerin kalkınma için birlikte ele alması gereken üç konu. Her bölgenin gerçekten güçlü olduğu ve planlı bir şekilde geliştirdiği takdirde global rekabet gücü sağlayabileceği alanları seçmesi ve onların üzerine giderek farklılaşması lazım. Ne kadar kaliteli olursa olsun, herkesin yaptığından bir tane daha yapmak artık kimseye bir rekabet avantajı sağlamıyor. Ucuzunu yapalım desek, ucuzun ucuzunu yapan Çin ve Hindistan’la rekabet edebilmemiz lazım.

Türkiye’de geçmişte belirli firmaların oluşturduğu ağırlık merkezleri ile gelişen kümelenmeler var. Örneğin Bursa’da otomotiv konusunda dünya çapında bir kümelenme olduğunu söyleyebilirim. Kayseri’de mobilya, Antalya ve Mardin’de turizm, Ankara’da savunma sanayii, Kocaeli’nde lastik gibi örnekleri de sayabilirim. Dünyada kümelenmenin iyi örnekleri olarak da Silikon Vadisi ve Hindistan’da Bangalore’u gösterebilirim.

Kuşkusuz bir ülkenin ekonomik faaliyetinin büyük kısmı tek noktada toplandığında o ülkede dengeler bozulur. Bu odaklanmanın olduğu şehir de, ilk başta fayda sağlıyor gibi görünse de uzun vadede sorunlu bir hale gelir. İstanbul yıllar içerisinde iç göç hareketleriyle şişti ve plansız gelişimi ile yaşanması zor, kaçak binaları ile estetikten yoksun bir hale geldi. İstanbul’a göçün başta gelen nedeni, canlı ekonomisi ile insanların burada daha iyi geçim şartları sağlayabilecekleri ümidi oldu. Altyapı, yan sanayi, nitelikli işgücü gibi faktörler İstanbul’da yoğunlaştığı için Anadolu’da biriken sermaye de İstanbul’a akmaya başladı.

Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen devlet, bölgesel ve sektörel yatırım teşvikleri uyguladı. Daha sonra AB’ye entegrasyon sürecinde, katılım öncesi bölgesel kalkınma yardımlarından ve katılım sonrası AB yapısal fonlarından yararlanabilmek için Türkiye, 2003 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde bölgesel kalkınma ajanslarını kuracağını taahhüt etti ve bu yapılar 2006 yılında çıkarılan kanun uyarınca kurulmaya başlandı.
Avrupa Birliği ülkelerinde de kendilerine çeşitli bölgesel finansman kaynakları oluşturabilmiş kuvvetli Bölgesel Kalkınma Ajansları güçlü hale gelebildiler ve bölgelerinin kalkınmasında önemli rol oynuyorlar.

ABD’de ise, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Kalkınma İdaresi (EDA) Bölgesel kalkınma gündemini yönetiyor. Misyonu, inovasyon ve rekabetçiliği teşvik ederek federal ekonomik kalkınma gündemini yönetmek ve Amerika’nın bölgelerini büyümeye ve global ekonomide başarıya hazırlamak. EDA’nın yatırım önceliklerinin en başında Bölgesel İnovasyon İşbirlikleri geliyor.

Büyük ekonomik güçlerde bile temel gündem maddesi olan bölgesel kalkınma, Türkiye için daha da önemli. Bölgesel inovasyon girişimleri ve kümelenmeler etrafında oluşturulan inovasyon platformları bölgesel kalkınmanın yolunu açıyor.

Ali Özgenç
16.03.2012
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır