Türkçe // English
 
   
 
“İş”in Geleceği
Mobil Hayat
Sosyal Medya ve Şirketler
Geleceğin Meslekleri
Bölgeler Nasıl Kalkınır?
Her Başarısızlık Bir Sıçrama Taşıdır.
2012’de Şirketleri Etkileyecek 10 Trend
Dünyada İnovasyonun Durumu
Türkiye’de İnovasyon Yükseliyor
Steve Jobs’un Ardından
İnovasyonlar nasıl tutundurulur?
Yaratıcılık yeterli mi?
İnovasyon Ekonomisinin Çalışanları
Neyin Fırtınası?
İnovasyon Geliyorum Der
Kamu İnovasyonun Neresinde?
Öncü Kullanıcı Metodu
Bir İnovasyon Makinası
İş Modeli İnovasyonu
Girişimcilik ve İnovasyon
Kalite ve İnovasyon
İnovasyon Gündemin Başında
Eski Fikir İnovasyonu
Bildiğimiz yönetim demode mi?
İnovasyonun 5N1K’sı
İnovasyon Değil, İnovasyon Yönetimi!
Değişim Yönetimi
Yeni İş Fikirleri
İnovasyon Ama Nasıl?
Birleştirici İnovasyonlar
İnsan Kaynaklarının Önemi Artacak
Gelecek İçin Rekabet
İnovasyonun Adında Kalmak
İnovasyoncu kimdir?
Fikir Yönetimi
İnovasyonun Sanal Ortamı
Maliyet İnovasyonu
İnovasyon Hangi Ortamlarda Gelişir?
Krizin Panzehiri İnovasyon
ArGe ve İnovasyon
İnovasyonla Ekonomik Zorlukları Aşmak
İnovasyon Paradoksu
Globalleşme ve İnovasyon
Bütün zamanların en büyük inovasyonu
İnovasyon Liderliği
İnovasyon Bağışıklık Sistemi
İnovasyon Müşteriden mi Başlar?
Değer İnovasyonu
Şirketiniz İnovasyon Kültürü’nün Neresinde?
Türkiye’de inovasyon var mı?
Yanan Platform Etkisi Yaratmak
İnovasyon kimin işidir?
İnovasyon neden önemli?
Bildiğimiz yönetim demode mi?

“Yönetme”, “Yönetim”, ve “Yönetici” kavramlarının geçmişi tahmin edilenden daha gerilere uzanıyor. On ciltlik Oxford İngilizce Sözlüğüne göre bu sözcüklerin İngilizce karşılıkları 16. Yüzyılda ortaya çıktılar. Bu konudaki eski metinler Sun Tzu’nun “Savaş Sanatı” kitabına, Niccolo Machiavelli’nin “Prens”ine, ve Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği”ne kadar gidiyor. 2005 yılında ölen ve yönetim bilgesi olarak haklı bir ün kazanan Peter Drucker ise uygulamalı yönetim üzerine ilk kitaplardan birini yazanlardan idi. Dünyada herşey değişirken ve birçok alanda inovasyonlar gerçekleşirken, yönetim konusu büyük ölçüde 1900’lerin başlarında kurgulandığı gibi kaldı.

Yöneticinin rolleri olarak tanımlanan Planlama, Organize Etme, Yönlendirme, ve Kontrol Etme bugün hala yönetim kitaplarında aynen yer alıyor. Yüz yıl önce söylenen “yönetici iş yapmaz, yaptırır” lafı da öyle. Oysa zaman, çalışanlar, müşteriler, insanların beklentileri ciddi bir şekilde değişti. Rekabetin temel unsurları artık işçi verimliliğinden geçmiyor. Verimlilik gerekli fakat yeterli değil. Yalnızca kendine söyleneni yapması beklenen, zihnini ve yaratıcılığını işe koyması beklenmeyen bir çalışan kitlesi de yok ortada. Rekabetin temel unsuru, başta kendi çalışanları olmak üzere, müşterileri, tedarikçileri, ve hatta paydaş rolünde bile görünmeyen dışardaki insanları şirketi inovatif hale getirmek üzere sürece katmaktan geçiyor. Bu da yönetimin ve yöneticinin rolünü yeniden tanımlamayı zorunlu hale getiriyor.

Ezber Bozan Sorular
2008 yılında New York’da katıldığım Dünya İnovasyon Forumunda sahneye çıkan ünlü yazar ve yönetim bilgesi Gary Hamel, ezber bozan bazı sorular ortaya attı:
    • Herşey değiştiği halde, yönetim neden değişmiyor?
    • Yeni sorunlar, yüz yıllık yönetim yaklaşımlarıyla çözülebilir mi?
    • Değişimin ille tepeden mi gelmesi gerekir?
    • Değişimin kendisi kadar kıvrak bir şirket nasıl oluşturulur?
    • Sıradan çalışanların zekası, eski yaklaşımlarla harekete geçirilebilir mi?

Hamel, kanıksanan şekliyle yönetimin ciddi şekilde demode olduğunu söylüyor.

Yönetim ilk olarak verimlilik ve ölçek ekonomisi sorunlarını çözmek üzere yarı-vasıflı işçi gruplarını yönlendirmek için icat edildi. Bunun metodolojisi olarak da bürokrasi öngörüldü. Bugünün yöneticileri ise bambaşka sorunlarla karşı karşıyalar. Joseph Schumpeter’in “Yaratıcı Yıkım” olarak adlandırdığı olgu karşısında şirketlerini esnek, kıvrak, dayanıklı, geçerli, ve kârlı olmasını sürdürebilmek için inovasyon yeteneğine kavuşturmayı nasıl becerecekler? Yaratıcı zekanın başarının anahtarı olduğu inovasyon ekonomisinde, çalışanlarının gönüllü katılımlarını ve yaratıcılıklarını evde bırakmayıp işe getirmelerini nasıl sağlayacaklar? Geçmişten gelen bürokrasi kökenli yönetim yaklaşımının taşıdığı prensipler ile bugünün ve geleceğin sorunlarını karşılamak mümkün değil. Deneyime aşırı değer verirken yeni fikirlere az değer veren hiyerarşi prensibi, öğrenmeyi belli alana hapseden bir uzmanlaşma prensibi, tehlikeli bir öngörülebilirlik yanılsaması yaratan planlama ve kontrol prensibi gözden geçirilmek zorunda. Aynı şekilde, mevcut olana odaklanan ve mevcudu iyileştirme, en iyi uygulama örneği yaratma gibi ilk bakışta daha güvenli görünen fakat aslında riskli olan bakış açısı da şirketleri ileri götürmekten uzak.

Yönetimin Yeni Rolü
2008 Mayıs’ında bir grup bilim adamı ve iş dünyası önderi Kaliforniya’da toplanarak yönetimde inovasyon sağlayacak bir yol haritası çıkarmaya çalıştılar. Bu grubun çalışmaları sonucunda geleceğin yönetiminin hedeflemesi gereken 25 konu başlığı belirlendi. Bunlardan bazıları şunlar:
    • Yönetimin işinin daha yüksek bir amaca hizmet ettiğine emin ol,
    • Korkuyu azalt, güveni arttır,
    • Kontrol yöntemlerini yeniden tasarla,
    • Liderliğin rolünü yeniden tarif et,
    • Çeşitliliği arttır ve kullan,
    • Fikirler, yetenekler, ve kaynaklar için bir iç pazar oluştur,
    • Fikir ayrılıklarını ve eleştiriyi teşvik et,
    • Bütünsel performans ölçütleri oluştur,
    • Yönetimin zaman çerçevesini ve perspektifini uzat.

Çok yeni bir gelişme olarak, Yönetim İnovasyonu projesi ile ilgili genel katılıma açık bir portal oluşturuldu. Gelişmelerin detaylarını www.managementexchange.org adresinden izleyebilir, siz de katkıda bulunabilirsiniz.

Ali Özgenç
08.08.2010
Capital
 

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır