Türkçe // English
 
   
 
Neden İnovasyon ?
İnovasyon Nedir ?
İnovasyon Nedir ?
İnovasyon Nedir ?

İnovasyon kelimesi bazen yaratıcılık ile karıştırılmaktadır. Türkçe’ye yenilikçilik veya yenilik olarak aktarılmaya çalışıldıysa da bu kelimeler inovasyonu ifade edememektedir.

İnovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir.

İnovasyon bir dağıtma ve toplama sürecidir. Başlangıçta birçok fikrin ortaya çıkması sağlanırken daha sonra bu fikirlerin seçilmesi odaklanması ve şirket hedeflerine en iyi hizmet edecek bir veya birkaç fikrin projelendirilmesi söz konusudur. Bu anlamda inovasyon, kontrol-dışı yaratıcılık ile disiplinli iş süreçlerinin birarada yürümesi ile olabilir. Bir fikri alıp kâra dönüştürme gayreti, şirketin birçok biriminin katılımını gerektirir.

Bir şirketin inovasyon yeteneği sanılanın aksine bir parlak fikrin bir dahinin aklına gelmesine bağlı olmak zorunda değildir. Şirketin sürdürülebilir kârlılığının en önemli teminatı olan inovasyon, sistematik ve tekrarlanabilir hale getirilebilir.

Genelde inovasyon denince akla ürün ve hizmetler gelmekte; ancak süreçlerde, dağıtımda, markada, müşteri deneyiminde, iş modelinde de inovasyon yapılabilir.

İnovasyon, büyük şirketlerde de küçük şirketlerde de başarıyla gerçekleştirilebilir. İnovasyon mutlaka büyük paralar da gerektirmez.

İnovasyon sürecinin şirketin amaçlarına hizmet edecek şekilde yönetilmesi gerekir. Şirket yöneticilerinin, inovasyonu anlamak ve yönetebilmek için bir şablona ihtiyaçları vardır.

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır