Türkçe // English
 
   
 
Neden İnovasyon ?
İnovasyon Nedir ?
Neden İnovasyon ?
Neden İnovasyon ?

Çünkü günümüzün hiper-rekabetçi iş ortamında kalıcı olmak ve sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlayabilmek inovasyondan geçmektedir. Eskiden rekabet avantajı sağlamak için yeterli olan Kalite / Maliyet avantajları bugün sadece geçici rahatlamalar sağlayabiliyor.

Ürünlerin ve hizmetlerin giderek birbirine benzediği, hızla metalaştığı, ve bir iletişim bombardımanı ile benzerleri arasında tüketiciye sunulmaya çalışıldığı günümüz pazarlarında, önemli olan farklılık yaratmaktır. Ancak hiçbir ürün veya hizmet kalıcı değildir. Dolayısıyla, daha da önemli olan, sürekli inovasyon yapabilme ve farklılığı her seferinde kendini aşarak yaratabilme, yani inovasyon yeteneğine kavuşabilmektir.

Bugün ve yarın sürdürülebilir karlılık ve sürdürülebilir büyüme için tek yol inovasyondan geçmektedir.

Algoritma olarak şirketlerin inovasyon yönetimi sistemlerini kurmalarını ve geliştirmelerini sağlamak üzere kuruluşlara destek vermekteyiz.

İnovasyon Yönetimi (Yenilik Yönetimi), Fikir Yönetimi, İş Dönüşümü, Operasyonel Mükemmellik, ve Maliyet Yönetimi konularında, Türkiye’nin önemli şirketlerinde bizzat uygulayarak kazanılmış deneyimimizle, global rekabette söz sahibi olabilecek, daha karlı, kıvrak, dinamik, esnek, inovatif bir organizasyona dönüşmenize yardımcı olabiliriz.

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır