Türkçe // English
 
   
 
Algoritma İnovasyon Eğitimleri
Algoritma İnovasyon Eğitimleri
Algoritma İnovasyon Eğitimleri

Algoritma, şirketlerin inovasyon ve stratejik büyüme programlarına destek olacak çalıştay, seminer ve konferanslar sunmaktadır.

Programlarımız şirketlerin:
    • İnovasyon yeteneklerini geliştirmelerine
    • Yeni fikirler yaratma süreçlerini verimli hale getirmelerine
    • İnovasyon Kültürü yaratmalarına
    • İnovasyonu şirket sistemlerine entegre etmelerine
yardımcı olmaktadır.

Konferans, Çalıştay, ve Seminerlerimizi şirketlerin amaç ve beklentilerine uygun olarak şekillendirmekteyiz. Bu şekilde bir saatlik konuşmalardan, yarım gün, tam gün veya iki gün sürecek seminerlere kadar farklı programları yönetmekte ve şirket lider takımından, çeşitli fonksiyonlardan gelen yöneticilere, proje ekiplerinden genel çalışan kitlesine, bayilerden iş ortaklarına değişik katılımcı gruplarıyla çalışmaktayız. İnovasyon bilincini ve inovasyon kültürünü şirket çapında yayma amacıyla, çalışan kitlesinin veya kilit çalışanların katılımına uygun programları sunmaktayız.

Katılımcıların daha inovatif olmalarına ve inovatif bir ortam yaratmalarına dönük çalışmalarda uzman moderatörlerimiz, şirketlerin sonuçta sürdürülebilir karlı büyümeyi yakalamalarına dönük olarak:
    • İnovasyonu her işin bir parçası yapma
    • İnovasyon fırsatlarını gözleyebilme
    • Kazanan bir stratejiye temel oluşturabilme
    • Organizasyonu inovasyonu destekler hale getirebilme
konularında yönlendirici olmaktadırlar.

Konferanslar genelde dinamik, görselliği ve bilgi içeriği yüksek sunumlar, konuşmacı ile grubun tamamı arasında belli oranda interaktivite ve soru/cevap bölümlerinden, Çalıştay ve Seminerler ise sunumlar, interaktivite, ve grup ve uygulama çalışmalarından oluşmaktadır.

Şirket-içi eğitim programlarımızla ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.

 
  © 2012 Algoritma – Her Hakkı Saklıdır